Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

– Bản chất của tương tác gen là sự tương tác giữa các sản phẩm của các gen với nhau.- Tương tác gen dễ nhận biết nhất là dựa vào TLKH F2 . Nên TLKH F2 của các trường hợp tương tác gen là những biến đổi của tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1.

quaBài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s